Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Nghiên cứu sửa chữa máy
Nghiên cứu sửa chữa máy
Phạm Văn Bằng
Nhà máy PVC - Nhựa Tiền Phong
11-12-2018

Nụ cười rạng rỡ của người thợ khi sửa thành công trục trặc của dây chuyền sản xuất

Tác phẩm dự thi của anh Phạm Văn Bằng

_Nhà máy PVC_