Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Nụ cười của hăng say
Nụ cười của hăng say
Phạm Văn Bằng
Nhà máy PVC - Nhựa Tiền Phong
11-12-2018

Chỉnh chu trong những thao tác lao động đơn giản nhất đã thể hiện sự tâm huyết luôn hiện hữu trong mỗi con người Nhựa Tiền Phong.

Tác phẩm dự thi của anh Phạm Văn Bằng

_Nhà máy PVC_