Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Nhựa Tiền Phong và khách hàng
Nhựa Tiền Phong và khách hàng
Bùi Thanh Liêm
Đơn vị bán hàng Huyền Vũ
29-11-2018

Tư vấn khách hàng đã trở thành cuộc sống của các cán bộ công tác tại ban Phát triển thị trường. Đưa sản phẩm tiếp cận đến khách hàng, cũng như giúp khách hàng hiểu, lựa chọn và tin tưởng sản phẩm Nhựa Tiền Phong là niềm vui hàng ngày của các cán bộ Phát triển thị trường trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tác phẩm dự thi của anh Bùi Thanh Liêm

_Ban Phát triển thị trường_