Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Vẻ đẹp văn nghệ
Vẻ đẹp văn nghệ
Hoàng Hải An
Tòa nhà điều hành - Nhựa Tiền Phong
24-11-2018

Vẻ đẹp lao động không chỉ hiện hữu trong các công tác lao động hàng ngày mà còn được thể hiện rõ nét trong các phong trào thi đua, văn hóa - văn nghệ của công ty.

Tác phẩm dự thi của anh Hoàng Hải An

_Ban Nghiên cứu phát triển_