Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Cẩn thận trong quy trình
Cẩn thận trong quy trình
Lưu Văn Mạnh
Ban Công nghệ chất lượng - Nhựa Tiền Phong
11-12-2018

Công tác thử nghiệm sản phẩm luôn được thực hiện kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường. Trong suốt quá trình thử nghiệm, theo dõi các chỉ số và phối hợp các thao tác nhịp nhàng luôn là những yếu tố cần được chú trọng.

Tác phẩm dự thi của anh Lưu Văn Mạnh

_Ban Công nghệ chất lượng_