Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Niềm vui công tác Đảng
Niềm vui công tác Đảng
Tô Thị Sinh
Văn phòng Đảng ủy - Nhựa Tiền Phong
06-12-2018

Các cán bộ văn phòng Đảng ủy hăng say chuẩn bị tài liệu để tham dự các chương trình thi đua khen thưởng cấp thành phố và quốc gia, mang thêm sự tự hào cho thương hiệu Nhựa Tiền Phong.

Tác phẩm dự thi của chị Tô Thị Sinh

_Văn phòng Công ty_