Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Đoàn kết là sáng tạo
Đoàn kết là sáng tạo
Đặng Xuân Tùng
Nhà máy cơ khí - Nhựa Tiền Phong
29-11-2018

Công nghệ tưởng chừng như khô khan nhưng lại mang đến niềm vui, cảm xúc thăng hoa khi có những phát kiến mới trong sản xuất. Có đoàn kết bên nhau, sức mạnh tập thể sẽ biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng.

Tác phẩm dự thi của anh Đặng Xuân Tùng

_Ban Nghiên cứu phát triển_