Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Thực tập phòng cháy chữa cháy
Thực tập phòng cháy chữa cháy
Phạm Tiến Dũng
Nhựa Tiền Phong
28-11-2018

Các anh công nhân đang thực hành công tác phòng cháy chữa cháy nhằm phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn lao động diễn ra tại công ty.

Tác phẩm dự thi của anh Phạm Tiến Dũng

_Nhà máy NTP_