Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Khoảnh khắc đáng nhớ
Khoảnh khắc đáng nhớ
Bùi Thị Quyến
Nhà máy PE-PP - Nhựa Tiền Phong
28-11-2018

Thành quả của Nhựa Tiền Phong được kiến tạo từ những công việc nhỏ nhất. Dù ở vị trí nào, lao động nghiêm túc và nhiệt thành đều là sự đáng quý.

Tác phẩm dự thi của chị Bùi Thị Quyến

_Ban Dịch vụ khách hàng_