Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Lưu trữ tài liệu
Lưu trữ tài liệu
Ban Tài chính - Kế toán
Ban Tài chính - Kế toán - Nhựa Tiền Phong
11-12-2018

Tiền Phong mở rộng sân chơi

Niềm vui lao động khắp nơi dâng trào

Từ Nam Trung Bắc hô hào

Tài chính kế toán cùng vào hội thi.

Nắng mưa nào có sá gì

Chung tay góp sức qua kỳ hoá đơn

Nụ cười càng rạng rỡ hơn

Hoàn thành kế hoạch luôn luôn sẵn sàng.

Kiểm kê cho đến soát hàng

PE, gân sóng, cả sang 2000

Chị em Kế toán tự tin

Vừa giỏi nghiệp vụ lại xinh ngoan hiền.

Ban em hai chục đoàn viên

Say mê lao động, an nhiên yêu đời

Bạn bè ở khắp mọi nơi

Yêu thương bình chọn ghi lời tâm giao.

Xin mời tất cả đồng bào

Like share để ảnh em vào vòng trong

Nhựa Tiền Phong luôn tiên phong

Xứng danh thương hiệu trong lòng quốc dân.

_Tác phẩm dự thi của Ban Tài chính - Kế toán_