Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Tư duy là quá trình lao động, niềm vui là sản phẩm của lao động
Tư duy là quá trình lao động, niềm vui là sản phẩm của lao động
Nguyễn Hữu Cường
Nhà máy Phụ tùng - Nhựa Tiền Phong
06-12-2018

Niềm vui tại Nhựa Tiền Phong còn được vun đắp bởi tình đồng nghiệp khăng khít. Sợi dây tình cảm đồng nghiệp đã gắn kết gần 2000 con người Nhựa Tiền Phong khắp ba miền Bắc, Trung, Nam thành một khối vững chắc.

Tác phẩm dự thi của anh Nguyễn Hữu Cường

_Nhà máy Phụ tùng_