Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Lao động là niềm vui
Lao động là niềm vui
Nguyễn Hữu Cường
Nhà máy Phụ tùng - Nhựa Tiền Phong
06-12-2018

Lao động là niềm vui, hoàn thành tốt nhiệm vụ là hạnh phúc.

Tác phẩm dự thi của anh Nguyễn Hữu Cường

_Nhà máy Phụ tùng_