Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Đoàn kết hăng say
Đoàn kết hăng say
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nhà máy PVC - Nhựa Tiền Phong
09-12-2018

Niềm vui hiện hữu trong mỗi công việc thường ngày, niềm vui là cùng nhau phấn đấu làm việc, làm nên những sản phẩm tốt mang đến người tiêu dùng.

Tác phẩm dự thi của chị Nguyễn Thị Thùy Linh

_Nhà máy PVC_