Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Nghệ thuật xếp ống
Nghệ thuật xếp ống
Nguyễn Duy Công
Kho thành phẩm - Tiền Phong Nam
03-12-2018

Nụ cười rạng rỡ của Anh Tăng Văn Linh - Công Nhân Tổ Ống - Kho Thành Phẩm - Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Tiền Phong Nam. Anh Tăng Văn Linh đang thực hiện công việc thường ngày: xuống ống u.PVC từ trên xe nâng để xuống vào kệ ống ngăn nắp và gọn gàng tại khu vực kho ống của Kho Thành Phẩm. Dù công việc có những lúc xuống ống nhỏ cũng như ống lớn nhưng đối với anh thì công việc mang lại niềm vui rất lớn và anh rất muốn góp phần để cống hiến giúp Nhựa Tiền Phong ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Tác phẩm dự thi của anh Nguyễn Duy Công

_Phòng Hành chính Nhân sự Tiền Phong Nam_