Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Tuổi trẻ cùng Nhựa Tiền Phong
Tuổi trẻ cùng Nhựa Tiền Phong
Vũ Văn Tuyền
Khu hàn dán - Nhà máy Phụ tùng - Nhựa Tiền Phong
10-12-2018

Tuổi trẻ là vậy, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Tôi cùng đại gia đình Nhựa Tiền Phong thật vui khi có thể đưa những sản phẩm đi khắp nơi, vun đắp dựng xây những công trình.

Tác phẩm dự thi của anh Vũ Văn Tuyền

_Nhà máy Phụ tùng_