Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Những "nàng dâu" đảm
Những "nàng dâu" đảm
Trần Quang Tường
Bếp ăn Nhựa Tiền Phong
01-12-2018

“Làm dâu trăm họ” - các chị nuôi luôn chu toàn các bữa cơm sốt dẻo, đúng giờ tới các bộ phận sản xuất cũng như nghiệp vụ trong toàn Công ty.

Tác phẩm dự thi của anh Trần Quang Tường

_Ban Phát triển thị trường_