Ảnh dự thi "Niềm vui lao động 2018"

Phi thuyền không gian Nhựa Tiền Phong
Phi thuyền không gian Nhựa Tiền Phong
Trần Quang Tường
Nhựa Tiền Phong
27-11-2018

Anh Công nhân đang kiểm tra dàn lạnh chân không (Vacuum) được ví như “Phi thuyền không gian” chắp cánh cho Nhựa Tiền Phong vươn cao, vuơn xa không chỉ trong ngành nhựa mà còn phát triển ở các lĩnh vực khác. Trong tương lai Nhựa Tiền Phong sẽ chế tạo những chiếc Phi thuyền bay vào không gian; khi đó lá cờ màu xanh chữ đỏ NHỰA TIỀN PHONG sẽ tung bay cùng với Quốc kỳ của Mỹ, Nga… trên mặt trăng và các hành tinh khác trong không gian.

Tác phẩm dự thi của anh Trần Quang Tường

_Ban Phát triển thị trường_